086 77 24 62;  0889 44 11 16;      lubabriz@abv.bg      lubabriz      Вход
Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

Почивен Дом - Сребърна

РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА

   Сребърна е резерват разположен край с. Сребърна на 16км. западно от гр. Силистра и на 2км. от река Дунав. Обхваща езерото Сребърна и неговите околности.
   Местността е обявена за резерват през 1948г. и има охраняема площ от около 600 хектара, както и буферна зона от около 540 хектара. Дълбочината на езерото варира от 1 до 3 метра. Има изграден природонаучен музей с препарирани обитатели на резервата. Около резервата е направена екопътека, построени са бесетки и наблюдателни площатки.
   През 1977г. е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО, а през 1983г. влиза в списъка с паметниците на световното културно наследство и природни забележителности.
   Уникалността на резервата произтича от факта, че се намира на главното миграционно трасе на прелетни птици между Европа и Африка, т.нар. VIA PONTIKA.
   В резервата могат да се наблюдават 230 вида птици (132 гнездящи; 98 зимуващи);
   3 вида са световно застрашени :
     - Малък корморан / Phalacrocorax pygmeus /
     - Къдроглав пеликан / Pelecanus crispus /
     - Белоока потапница / Aythya nyroca /
   Къдроглавият пеликан и голямата бяла чапла гнездят само в Сребърна.

   GPS координати 44.098381, 27.06986

Вижте Сребърна на по-голяма карта
Почивен дом Сребърна

Почивен дом Сребърна

Почивен дом Сребърна